Lichtlijnig

Tag: wegwerkzaamheden

Bloemen in de berm

by on aug.10, 2016, under bloemen & planten, Fryslân, landschap, natuur

Gisteren liet ik hier al zien dat de oude N381-Opperhaudmare ten noorden van Wijnjewoude uit het landschap is verwijderd. De drukke weg van Drachten naar Emmen, die hier tot vorige jaar dwars door de buurtschap Klein Groningen liep, loopt nu westelijk langs de bebouwing …

Ten zuiden van Klein Groningen heeft de oude N381 sinds half 2015 een complete metamorfose ondergaan. Het eerste wat opvalt, is de bloemenpracht in de berm. Maar er is meer …

Het oude zwarte asfaltlint is hier uit het landschap verdwenen om plaats te maken voor een weg, die zowel op het oog als in werkelijkheid aanzienlijk smaller is dan de oude autoweg …

De weg, die ten zuiden van Klein Groningen overigens de naam Petersburg draagt, is afgewaardeerd tot een weg voor lokaal bestemmingsverkeer, die nu dankzij de kleurrijke bermen en de altijd al mooie bomenzoom een fraai toeristisch karakter heeft gekregen …

Ik kan me zo voorstellen, dat de inwoners van Klein Groningen en omgeving een kurkje hebben laten knallen, toen er na het verdwijnen van het autoverkeer een weldadige rust over de omgeving is neergedaald en het landschappelijk beeld hier een stuk vriendelijker werd …
Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , , , , , , , more...

Een grote asfaltvreter

by on apr.18, 2015, under bouwwerken, Fryslân, landschap

De N381 is dit weekend tussen Oosterwolde en de Drentse grens afgesloten voor alle verkeer. Over een lengte van ca 10 km worden een fietserstunnel en 20 faunaduikers (behalve dat er op die plaatsen water onder de weg doorstroomt, kunnen ook dieren gebruik maken van deze duikers) onder de weg aangebracht, zodat mens en dier de vernieuwde N381 straks op een veilige manier kunnen oversteken …

De afsluiting betekent dus allerminst dat het dit weekend rustig is op het genoemde wegvak, dat deels door het Nationaal Park Drents-Friese Wold loopt. Gedurende het hele weekend zijn er vele tientallen wegwerkers, kranen, trucks, shovels asfaltfreesmachines en asfelteermachines actief …

Het werk begon gisteravond met het wegvrezen van het asfalt op de plaatsen waar een duiker of een tunnel moet worden aangelegd. De foto’s in dit logje heb ik vorige week vrijdag gemaakt op de N381 ter hoogte van het Weinterper Skar …

Ook hier werd op een aantal plaatsen het asfalt van de oude rijbaan weggefreesd, zodat er een paar tunnels en faunaduikers geplaatst kunnen worden …

Deze enorme asfaltfrees W210 van de firma Aduco kan per dag tot 8000 m2 asfalt wegvreten. Binnen luttele minuten heeft hij weer een vrachtwagen volgeladen …

Lang hoeft de machinist van de asfaltfrees nooit te wachten …

Als een geoliede machine wisselen de trucks elkaar af om een vrachtje in ontvangst te nemen en af te voeren …

Tot nu toe lijken de werkzaamheden mooi op schema te liggen, maar dat kan ook moeilijk anders na zo’n zachte winter en het droge voorjaarsweer van de laatste weken.

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , , more...

Geen grappen aan de N381

by on apr.01, 2015, under bouwwerken, landschap

Deze borden heb ik vanochtend gefotografeerd bij de werkzaamheden aan de N381 ter hoogte van de gevaarlijke bochten in de ‘oude N381’ ten noorden van Wijnjewoude …

Je zou kunnen denken dat het hier om een 1 aprilgrap gaat, maar gezien het feit dat de borden er al enige tijd staan, vrees ik dat je dit maar beter serieus kunt nemen, en dat heb ik zekerheidshalve dan ook maar gedaan …
Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , more...

Natuurcompensatie N381 (4)

by on nov.01, 2014, under landschap, natuur, Weinterper Skar

Op 22 oktober schreef ik hier dat ik n.a.v. mijn logjes over de natuurcompensatiemaatregelen in het Weinterper Skar werd uitgenodigd door een van managers van het project N381 om eens te komen praten over de gevolgen van een en ander …

Een afspraak was snel gemaakt, en dus reed ik gisteren aan het begin van de middag over de N381 richting Donkerbroek, waar het Infocentrum van het “Project N381 Natuurlijk” is gevestigd …

Om onderweg nog even een paar foto’s te kunnen maken van de wegwerkzaamheden, koos ik ervoor om het eerste stuk tot Wijnjewoude over de parallelweg te rijden …

Bij het Infocentrum, dat is gevestigd in een boerderij aan de Vaart bij Donkerbroek, werd ik hartelijk ontvangen, waarna we onder het genot van een kop koffie meteen ter zake kwamen …

Op een grote Tracékaart is goed te zien wat de uitvoering van het Project N381 tussen Drachten en de Drentse grens betekent voor de verkeersveiligheid. Diverse onoverzichtelijk bochten worden uit de druk bereden weg gehaald en tientallen gevaarlijke gelijkvloerse kruisingen worden ondertunneld of vervangen door viaducten …

Aan de hand van kaarten en ander materiaal bespraken we vervolgens de maatregelen die in het Weinterper Skar worden genomen in het kader van de natuurcompensatie. Deze maatregelen worden overigens deels betaald door Essent als compensatie voor de bouw van een grote kolencentrale in de Eemshaven …

Tot dusver was ik ervan uitgegaan dat de Nije Heawei na het verwijderen van het asfalt zal worden omgevormd tot een zandpad. Gisteren werd me duidelijk dat de Nije Heawei er tussen de twee parkeerplaatsen helemaal uit gaat. er blijft dus zelfs geen zandpad over, zodat het noordelijk en het zuidelijk gebied van het Weinterper Skar echt één geheel zullen vormen, waar de oude, natuurlijke waterhuishouding weer volledig kan worden hersteld. Vanaf het oostelijke parkeerplaatsje zal een nieuw pad toegang tot het Skar bieden …

Tot mijn grote vreugde is mijn belangrijkste boodschap uit het logje “Natuurcompensatie N381 (3)“: “Misschien zijn er nog wel een paar centen over om daar langs het zandpad een bankje te plaatsen, zodat ook de wat minder valide mens van dit pareltje onder de Friese natuurgebieden kan blijven genieten …” goed overgekomen.

Aan het eind van het gesprek deed mijn gesprekspartner de toezegging dat hij zich hard wil maken voor het plaatsen van een bankje op de plek waar de Nije Heawei en het oostelijke pad in het Weinterper Skar elkaar tot dusver kruisen. Natuurlijk moet hierover nog overleg plaatsvinden met Staatsbosbeheer, maar dat lijkt me geen onoverkomelijke hindernis. En ook om het geld hoeft het niet over te gaan, want wat kost nu zo’n bankje op zo’n miljoenenproject!?

Na afloop van een prettig en nuttig gesprek ben ik in elk geval tevreden over de gang van zaken. Als dat bankje er komt, dan zijn mijn problemen m.b.t. de herinrichting van het gebied opgelost. Wordt t.z.t. ongetwijfeld vervolgd.

 

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , , , more...

Zoekt u iets?

Gebruik het zoekveld om de site te doorzoeken:

Nog niet gevonden wat u zocht? Schrijf een reactie bij een bericht of neem contact op via de e-mail!