Lichtlijnig

Tag: vuurtoren

Skywatch Friday 318

by on okt.10, 2014, under bouwwerken, landschap, Skywatch Friday

Vandaag neem ik jullie mee op een wandeling rond de vuurtoren van Urk …

Today I’ll take you on walk around the lighthouse of the Dutch fishing village Urk …

In het kader van Skywatch Fiday gaat het daarbij niet om de 18,5 m hoge toren die in 1844 werd gebouwd …

As part of Skywatch Friday, it is not about the 18,5 m high tower that was built in 1844 …

Nee, het gaat om de veranderende lucht achter de vuurtoren …

No, it is about the changing sky behind the light house …

Van lichtblauw verkleuren licht en lucht langzaam via wit naar grijs …

Light and sky are slowly fading from light blue through white to grey
Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo ...

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – … Enjoy your weekend!


Leave a Comment :, , , , , , , , , more...

Aan d’and’re kant ligt Ameland

by on aug.20, 2014, under Fryslân, landschap

Zo, de broodjes zijn op, de benen hebben hun rust gehad, tijd om weer even in beweging te komen …

We nemen even een kijkje bij dat vreemde uitkijkpunt aan de buitenzijde van de dijk. Vermoedelijk heeft dit iets te maken met het H.G. Miedemagemaal dat hier aan de landzijde van de dijk staat, en dat zorgt voor de afwatering van het Bildt in de Waddenzee …

Voor mij is het gewoon een prachtig uitzichtpunt, waar je je – bijna aan het eind van de wereld – even los voelt komen van de aarde …

Maar het is nog niet niet helemaal het eind van de wereld … als je goed kijkt, dan zie je aan de overkant nog net heel vaag de rood-witte vuurtoren van Ameland staan …

In de verte zweven zeilboten voorbij, dichterbij zien we het niet zo gek veel voorkomende fenomeen van de spelende mens op het Wad …

Draaien we de blik wat naar rechts, dan zien we opnieuw het buitendijks grazende vee, maar het ging me hier om het patroon van de paaltjes in het land …

Morgen dalen we nog wat verder af, en zetten we hier even voet op het Wad …

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , more...

Skywatch Friday 213

by on aug.31, 2012, under Fryslân, landschap, Skywatch Friday

We nemen nog even een kijkje bij het Wad bij Zwarte Haan …

Two weeks ago I made a ride to the most northern part of the Netherlands …

Aan het eind van de Nieuwebildtdijk bevindt zich bij Zwarte Haan aan de buitenzijde van de dijk een uitzichtpunt (Google Maps)

At the end of the raod there’s a viewing platform at the outside of the levee (Google Maps)

Hoe verder je het plateau op loopt, hoe dichter je bij de Waddenzee komt …

The further you walk on the viewingpoint, the closer you come to the Waddensea …

Aan het eind van het plateau heb je een mooi zicht over het Wad, met in de verte het eiland Ameland …

At the end of the viewingpoint you get a clear view over the Waddensea, in the distance you can see the island Ameland …

Door even in te zoomen wordt de karakteristiekeroodwitte vuurtoren van Ameland zichtbaar …

When I zoom in, you can see characteristic red and white lighthouse of the island …

Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo ...

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – … Enjoy your weekend!

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , , more...

Skywatch Friday 184

by on feb.10, 2012, under Fryslân, ijs, landschap, Skywatch Friday, weerbeeld

Het is nog steeds een koude winter in Fryslân …

It’s still a cold winter in Fryslân …

De Waddenzee is bevroren en veranderd in een grote ijszee …

The Wadden Sea north of the Netherlands is frozen and changed into a large sea of ice …

Woensdagmiddag heb ik er heel voorzichtig een wandeling gemaakt …

Wednesday afternoon I went there for a very careful walk …

De lucht was af en toe wat heiïg, maar het was indrukwekkend om al dat ijs op zee te zien …

The sky was somewhat fuzzy now and then, but it was impressive to see all the ice at sea …

In de verte torent de vuurtoren van Schiermonnikoog boven de ijszee uit …

In the distance the lighthouse of the isle Schiermonnikoog is rising up above the sea of ice …

Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – …Enjoy your weekend!

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , more...

Poollichtjacht bij Paesens-Moddergat

by on jan.25, 2012, under Fryslân, landschap, nachtwerk, poollicht

Natuurlijk had ik jullie hier vandaag graag willen verrassen met een aantal kleurrijke foto’s van het poollicht, waarop we gisteravond of afgelopen nacht kans leken te maken. Ook ditmaal zat het er helaas weer net niet in. Nadat de zonnestorm gistermiddag bij de aarde arriveerde, leken de metertjes en grafieken lange tijd de goede kant op te gaan. Rond 20:30 uur werd het tijd om maar eens ergens een donker plekje op te zoeken, maar niet voordat ik Johan had gebeld. Sinds Johan mijn poollichtfoto’s van oktober 2003 had gezien en mijn enthousiaste verhalen daarover had gehoord, hadden we namelijk afgesproken dat we nog eens samen op poollichtjacht zouden gaan als zich een serieuze kans op dat prachtige verschijnsel zou voordoen. Johan zat al op mijn telefoontje te wachten … 🙂

Een uurtje later stonden we -gewapend met fotocamera’s, koffie, koek èn mijn iPad- op een parkeerplaats aan de Lauwersseewei ten noordoosten van Dokkum. In eerste instantie leek de situatie ideaal, we hadden ruim zicht op het noorden en dankzij het gebrek aan storend maanlicht was het echt pikkedonker. Al snel kregen we gezelschap van een man die net als Johan hoopte voor het eerst het noorderlicht te zien. Dat viel echter nog niet mee. Hoewel we naar alle kanten nog steeds ruim zicht op de horizon hadden, was in de lichtbundels van de passerende auto’s te zien dat er veel vocht in de lucht hing. Dat èn het grote aantal auto’s dat hier ondanks het late tijdstip vlak ten noorden van ons voorbij raasden, zinde me niet. Daar kwam dan ook nog bij, dat er maar weinig beweging zat in de grafiekjes en metertjes. Nadat we onze eerste kop koffie op hadden, stelde ik Johan voor om nog maar even door te rijden naar Paesens-Moddergat (kaartje Google Maps) …

Rond 22:30 uur beklommen we de zeedijk bij het monument, dat herinnert aan de scheepsramp die de vissersvloot van Paesens en Moddergat in maart 1883 trof. Voor mij is dit min of meer heilige grond, omdat ik er op 31 mei 2003 bij zonsopkomst een onvergetelijke zonsverduistering heb gefotografeerd, maar dit terzijde. Ook hier waren we niet alleen, bij het monument stond een kleumend stelletje te wachten op de dingen die maar niet kwamen … Lang hielden ze het niet meer uit, nadat ik ze op basis van de laatste gegevens had bijgepraat over de stand van zaken en de verwachtingen. Johan en ik hebben er nog een half uurtje staan koffie drinken en praten. Regelmatig scanden we de noordelijke hemel met onze blik, maar meer dan de lichtjes en de ronddraaiende lichtbundel van de vuurtoren op Schiermonnikoog kregen we niet te zien …

Rond elf uur vonden wij het ook welletjes. Nadat we over de intussen spiegelgladde trap de dijk waren afgedaald, zijn we door een dichte mist in een bedaard tempo huiswaarts gereden. Deze koude poollichtjacht heeft me in plaats van mooie foto’s slechts een paar extra stijve benen en een vermoeid lijf opgeleverd, maar het was absoluut gezellig om zo samen in de nachtelijke uren op pad te zijn.

Het is weer eens gebleken, dat poollicht nog steeds moeilijk te voorspellen is. Alleen als aan alle factoren is voldaan, kan het poollicht ook in ons land worden gezien. Maar om een kans te maken om het te zien, zul je toch naar buiten moeten. Gisteravond was het weer net niet, maar de zon is nog maar net begonnen aan zijn actieve fase. Een volgende keer zal het ongetwijfeld raak zijn. De aanhouder wint! 🙂

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , more...

Zoekt u iets?

Gebruik het zoekveld om de site te doorzoeken:

Nog niet gevonden wat u zocht? Schrijf een reactie bij een bericht of neem contact op via de e-mail!