Lichtlijnig

Tag: uitkijktoren

Skywatch Friday 367

by on dec.18, 2015, under Fryslân, landschap, natuur, Skywatch Friday

Maandag kwam ik tijdens een ritje over het Friese platteland langs de uitkijktoren ‘de Tsjongertoer’ …

During a ride at the Frisian countryside I passed the watchtower ‘Tsjongertoer’ …

Hoewel een grijze dag was, besloot ik toch even naar boven te klimmen …

Although it was a gray day, I decided to climb the tower …

Op de tweede verdieping aangekomen zag ik dat er in de verte licht aan de horizon gloorde …

Arriving on the second floor I saw a glimmer of light in the distance …
Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo ...

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – … Enjoy your weekend!


Leave a Comment :, , , , , , , , , , , more...

Skywatch Friday 219

by on okt.12, 2012, under Fryslân, landschap, Skywatch Friday

Gisteren hadden we hier in Fryslân de hele dag een strakblauwe lucht …

Yesterday we had a clear blue sky all day in the Dutch province Fryslân …

Zo’n egaal blauwe lucht is in fotografisch opzicht uiterst saai …

In photographic terms such a crystal clear sky is very boring ..

Daarom ben ik op zoek gegaan naar een object om de lucht deels af te dekken …

That’s why I went looking for an object to cover the sky for a part …

Terwijl ik tegen tweeën ten zuidoosten van Heerenveen over de Tjongervallei reed, wist ik ineens wat ik zocht …

While I drove over a road southeast of the Frisian town Heerenveen, I suddenly knew what I was looking for …

Ik presenteer jullie vandaag een blik op en om de uitkijktoren de ‘Tsjongertoer’ (kaartje Google Maps) …

Today I present you a view around and on the watch-tower de ‘Tsjongertoer’ (kaartje Google Maps) …

Het was nog een hele klim, maar ik ben toch maar mooi weer boven gekomen …

It was quite a climb, but I got up there …

In het voorjaar kun je vanaf hier vaak veel weidevogels zien, maar op een mooie herfstdag is het er stil, heel stil …

In spring you can often see a lot of birds here, but on beautiful autumn day it’s quiet, very quiet …

Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo ...

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – … Enjoy your weekend!

Leave a Comment :, , , , , , , , more...

Over twee nachtjes ijs

by on feb.01, 2012, under Fryslân, ijs, landschap, weerbeeld, winter

Onder de titel “Klaar voor de winter” liet ik hier op 13 december 2011 een aantal foto’s zien van het ondergelopen land bij de Hooidammen. Gistermiddag besloot ik er weer eens naar toe te rijden om te bekijken wat de stand van zaken is na twee nachten met matige vorst. Het eerste wat me opviel, was dat de gemeente er in ieder geval klaar voor is …

De watervlakte was -zoals in iedere echte winter- weer veranderd in een uitgestrekte ijsvlakte. In de verte meende ik zowaar op een paar plaatsen beweging waar te nemen op te ijs …

Even later werd duidelijk dat mijn ogen me niet hadden bedrogen, de eerste vermetele schaatsers waagden zich over twee nachtjes ijs …

Veel meer dan 2,5 tot 3 cm ijs kan er nog niet gelegen hebben, lijkt me. Zelf zou ik me daar nog niet aan gewaagd hebben …

Zo lang aan twee voorwaarden wordt voldaan, is het allemaal net te doen: om te beginnen moet je de vaart er wat in houden …

Enige bekendheid met het terrein is ook niet onbelangrijk, op een aantal plaatsen wordt het ondergelopen land doorsneden met sloten, het is wijs die te mijden …

Op sloten, vaarten, meren en kanalen is het ijs (voor zover dat er al ligt) absoluut onbetrouwbaar. De meeste poldergemalen zijn gistermiddag weliswaar uitgeschakeld en er is een vaarverbod afgekondigd, maar mede als gevolg van de harde wind ligt er nog bijna geen ijs. Het vaarverbod geldt overigens niet voor de grotere vaarwegen zoals het Prinses Margrietkanaal en het Van Harinxmakanaal, en ook de vaarweg naar Drachten is nog open, zoals op de onderstaande foto te zien is …

Vanaf nu zal het met de dag drukker worden bij de Hooidammen. Als het ijs over een paar dagen echt betrouwbaar is, dan kun je hier vandaan prachtige tochten maken door Nationaal Park De Alde Feanen (kaartje Google Maps). En dan begint het met de winterse vooruitzichten toch wel weer te kriebelen …

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , , , , more...

Weerbeeld december 2011

by on jan.09, 2012, under ditjes & datjes

Zo, de kerstvakantie is voorbij, Aafje is weer aan het werk, en dus kan ook hier het leven zijn normale ritme weer hernemen. Laat ik eens beginnen met een korte terugblik op het weer in december. Eigenlijk kan ik daar snel klaar mee zijn: december was zacht, nat en somber. Ik heb in december slechts 4 zonnige dagen kunnen noteren. Op één van die dagen heb ik op 12 december een prachtige fotokuier gemaakt naar de nieuwe uitkijktoren “Romsicht” in de Jan Durkspolder …

Op verreweg de meeste dagen was het grijs en triest in december. Dat wil echter geenszins zeggen dat het koud was, integendeel: in ons tuintje ben ik uitgekomen op een gemiddelde temperatuur van 5,5 ºC. Daarmee is december ruim twee graden warmer dan het langjarig gemiddelde over de periode 1971-2000. Bij het KNMI in De Bilt lag de temperatuur zelfs 2,5 graden hoger dan het langjarig gemiddelde …

Normaal telt december hier gemiddeld ca. 12 vorstdagen (minimumtemperatuur lager dan 0,0 °C). In 2011 heb ik in december slechts 2 vorstdagen kunnen noteren, omdat het alleen op 10 en 19 december even heel licht heeft gevroren. Over ijsdagen (maximumtemperatuur lager dan 0,0 °C) hoeven we het niet eens te hebben. Normaal zijn dat er gemiddeld 3 in december, ditmaal hebben ze zich niet voorgedaan. Van ijsvorming was dan ook geen sprake, het water kon rustig blijven stromen. Nou ja, rustig … Bij één van de sluizen in de Tjonger zocht het water zich op 17 december al wild kolkend een weg door de bypass van de sluis …

Na een kurkdroge novembermaand, waarin in ons tuintje slechts een schamele 4 mm regen viel en waarin de scheepvaart problemen kreeg als gevolg van de lage waterstand, werd in december de basis gelegd voor het extreem hoge water in het noorden van het land in de eerste week van 2012. In december viel in ons tuintje 154 mm regen, tegen normaal ca. 74 mm …

Geen wonder dus dat het water kolkend zijn weg stroomafwaarts zocht …

Ik sluit af met een foto van de zonsondergang van 17 december bij de Leijen. Deze foto heeft alles in zich om december te verbeelden: een beetje zon, veel donkere wolken en als we nog even zouden kunnen wachten weer een dikke regenbui …

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , , , , more...

Uitzicht over de Jan Durkspolder

by on dec.15, 2011, under Jan Durkspolder, landschap

De Jan Durkspolder is in 1960 aangekocht door de natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea en daarna jarenlang beheerd als graslandgebied. Om rond het Nationaal Park De Alde Feanen meer moeraslandschap te creëren werd het gebied in 1989 ontpolderd en werd de bemaling stopgezet. Hierdoor kwam de Jan Durkspolder grotendeels permanent onder water te staan.

Deze onnatuurlijk situatie kon in 2006 worden aangepakt met een aanpassing van de waterhuishouding. Bovenop de natuurlijke seizoensschommelingen (’s winters een hoog en ’s zomers een laag waterpeil) werd er een cyclisch peilbeheer ingevoerd. Dat betekent dat het gebied een aantal jaren achtereen als een plas/dras-gebied wordt beheerd, om daarna weer een aantal jaren onder water te worden gezet. Elders in de polder gebeurt gelijktijdig het omgekeerde. De vegetatie en veel vogels profiteren van deze maatregelen. Het gebied is nu een eldorado voor (water)vogels die vanuit de vogelkijkhutten en de uitkijktorens prachtig geobserveerd kunnen worden. Verrekijker en zoomlens zijn hierbij van harte aanbevolen …

Toen ik de uitkijktoren “Romsicht” maandagmiddag had beklommen, voer er net een schip in zuidelijke richting door de Hooidamssloot. Over deze tamelijk druk bevaren waterweg krijgen diverse fabrieken op het Drachtster industrieterrein “De Haven” grondstoffen aangeleverd. Ook dit schip -de Catheli- was onderweg naar Drachten …

In noordelijke richting ligt aan de horizon het watersportdorp Earnewâld tussen de bomen verscholen, diverse skûtsjes hebben hier hun thuishaven …

Draaien we verder naar rechts, dan kijken we over het rietland van de Jan Durkspolder in de richting van Oudega …

Door even in te zoomen, is in die richting de oudste vogelkijkhut in de Jan Durkspolder te zien …

We draaien nogmaals naar rechts en zien dan ca. 8 km in oostelijke richting aan de horizon Drachten liggen …

Door in te zoomen krijgen we de kolos van veevoederfabriek Agrifirm -in de volksmond nog altijd bekend als De CAF- op het industrieterrein De Haven in beeld …

Nog weer wat verder draaiend zien we in zuidelijke richting de Hooidamsbrug, de toegangspoort naar de Drachtster Haven …

Zoomen we uit, dan zien we aan de overkant van de Hooidamssloot het ondergelopen land, dat maandagmiddag het eerste onderwerp van mijn fotoserie was…

Zo, we hebben alle kanten op kunnen kijken vanaf de toren “Romsicht”. Tijd om af te dalen naar de oude fundamenten van de boerderij “Romsicht” en nog even aan de picknicktafel te zitten, en dan terug naar de auto …

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , , , , , more...

Zoekt u iets?

Gebruik het zoekveld om de site te doorzoeken:

Nog niet gevonden wat u zocht? Schrijf een reactie bij een bericht of neem contact op via de e-mail!