Lichtlijnig

Tag: plaggen

Secuur plagwerk

by on okt.28, 2016, under landschap, natuur, Weinterper Skar

Woensdag eindigde ik hier met de foto van een latje in de berm van de Nije Heawei aan de oostelijke kant van het Weinterper Skar. Vandaag pak ik de draad weer op bij dat stokje met het opschrift “Niet frezen” …

De Nije Heawei wordt teruggeven aan de natuur. Het asfalt en een overbodig geworden waterafvoerbuis naast de weg worden verwijderd. Ook de bermen worden aangepakt. Het stuk berm ten zuiden van de weg, dat grenst aan een stuk blauwgrasland, bevat kwetsbare vegetatie zoals wonderschone brede orchissen. Daarom krijgt de berm hier een speciale behandeling, de bovenste laag wordt voorzichtig geplagd met een kraan, zodat deze toplaag na het verwijderen van het asfaltwegdek weer teruggelegd kan worden. Of het handig is om die plaggen op de eveneens kwetsbare vegetatie daar vlak achter te leggen, is maar de vraag …

“Maar,” zo zei de kraanmachinist”, “Pieter hat sein dat it sa moat, en dan bart it sa.”
En Pieter kan het denkelijk weten, want dat schijnt een van de regionale opperhoofden van Staatbosbeheer te zijn … En dus gebeurt het zo 😉

 

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , more...

Plagwerk in het rietland

by on mrt.24, 2010, under Weerribben-Wieden

Vandaag ben ik weer een paar uurtjes met mijn fotomaatje het rietland in De Weerribben ingetrokken …

De meeste van ons kennen het rietland met die zacht heen en weer wuivende goudgele pluimen alleen vanuit de verte …

Soms zie je er eens een tractor staan, en als je geluk hebt zie je eens een rietteler met een maaimachine in het veld …

Maar voor de teelt van riet met een hoogwaardige kwaliteit komt meer kijken dan alleen maar maaien en het samenbinden van het riet. Op verzoek van een zwager van mijn fotomaatje, die actief is in de rietteelt, probeer ik een jaar lang zoveel mogelijk werkzaamheden in de rietteelt vast te leggen op video. Jetske neemt op haar beurt het fotowerk voor haar rekening. Nadat we in januari opnamen hadden gemaakt van het rietsnijden over het ijs, hebben we ons vorige week en vandaag gericht op het frezen en het plaggen van de gemaaide percelen.

Met een tractor met frees wordt de toplaag van het gemaaide rietland losgemaakt …

Met een rupskraan wordt vervolgens de toplaag – met daarin veel ruigte die het riet vervuilt – afgeschraapt en over de tussen de percelen liggende paden verspreidt  …

Als de rupskraan het doet tenminste, want vorige week begaf één van de slangen het …

Als de werkzaamheden zijn afgerond, biedt het rietland een heel andere aanblik dan we normaal gewend zijn …

Het wachten is nu op het nieuwe groeiseizoen. Als het goed is, leveren deze percelen volgend jaar Kalenberger riet van een nog betere kwaliteit. We blijven het voor u volgen.

9 Comments :, , , , , , , , more...

Zoekt u iets?

Gebruik het zoekveld om de site te doorzoeken:

Nog niet gevonden wat u zocht? Schrijf een reactie bij een bericht of neem contact op via de e-mail!