Lichtlijnig

Tag: Opperhaudmare

Bloemen in de berm

by on aug.10, 2016, under bloemen & planten, Fryslân, landschap, natuur

Gisteren liet ik hier al zien dat de oude N381-Opperhaudmare ten noorden van Wijnjewoude uit het landschap is verwijderd. De drukke weg van Drachten naar Emmen, die hier tot vorige jaar dwars door de buurtschap Klein Groningen liep, loopt nu westelijk langs de bebouwing …

Ten zuiden van Klein Groningen heeft de oude N381 sinds half 2015 een complete metamorfose ondergaan. Het eerste wat opvalt, is de bloemenpracht in de berm. Maar er is meer …

Het oude zwarte asfaltlint is hier uit het landschap verdwenen om plaats te maken voor een weg, die zowel op het oog als in werkelijkheid aanzienlijk smaller is dan de oude autoweg …

De weg, die ten zuiden van Klein Groningen overigens de naam Petersburg draagt, is afgewaardeerd tot een weg voor lokaal bestemmingsverkeer, die nu dankzij de kleurrijke bermen en de altijd al mooie bomenzoom een fraai toeristisch karakter heeft gekregen …

Ik kan me zo voorstellen, dat de inwoners van Klein Groningen en omgeving een kurkje hebben laten knallen, toen er na het verdwijnen van het autoverkeer een weldadige rust over de omgeving is neergedaald en het landschappelijk beeld hier een stuk vriendelijker werd …
Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , , , , , , , more...

Weg is de weg

by on aug.09, 2016, under Fryslân, landschap

De afgelopen 12 jaar heb ik – meestal komend vanaf de Merskenheide – bij de Finne talloze malen de gevaarlijke oversteek over de N381-Opperhaudmare (Google Maps) gemaakt, om vervolgens rechtsaf te slaan en via de Tolleane naar het Weinterper Skar te rijden …

Sinds medio 2015 is de oude N381-Opperhaudmare tussen de gevaarlijke bochten ter hoogte van het Weinterper Skar en Donkerbroek komen te vervallen. Ter hoogte van de Finne staan de waarschuwingsborden nog fier overeind …

Maar de N381-Opperhaudmare ligt hier duidelijk niet meer. Alleen ter hoogte van de Finne ligt op de voorgrond nog een strookje asfalt, zodat het verkeer vanuit de richting Ureterp de Tolleane (de parallelweg van de oude Opperhaudmare, links op de onderstaande foto) nog kan bereiken. En dat is ook bij de boerderij verderop het geval …

Het wachten is nu nog op het verwijderen van het overtollig geworden straatmeubilair en de verdere afwerking van wat lange tijd een gevaarlijke kruising was …

Tot die tijd zal ik waarschijnlijk gewoontegetrouw wel elke keer even stoppen of op zijn minst gas minderen bij de nadering van de oude kruising …
Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , , , more...

Skywatch Friday 67

by on okt.23, 2009, under halo's & regenbogen, Skywatch Friday, wolken

Terwijl we dinsdagmiddag rond 16:00 uur na afloop van een winderige kuier in de Kale Duinen huiswaarts reden, hield ik een bepaald deel van de lucht waar wat cirruswolken hingen in de gaten. Plotseling zag ik waar ik stilletjes op had gehoopt: rechts van de zon verscheen een prachtige bijzon of parhelium

When we were driving home tuesday afternoon around 16:00 o’clock, after a beautiful windy walk in our mini-desert Aeckingerzand, I kept an eye on a part of the sky with some cirrus clouds. Suddenly I saw what I was hoping for: a beautiful parhelion or sundog appeared on the right side of the sun …

Gelukkig naderde ik net een parkeerplaats aan de N381 (Opperhaudmare), zodat ik de auto vrijwel meteen aan de kant van de weg kon zetten om wat foto’s te maken. Vriend Johan, die op de passagiersstoel zat, had even geen idee wat er gebeurde. Toen ik hem op de bijzon had gewezen, werd ook hij enthousiast …

I was lucky, because I was approaching a parking bay, so I could almost immediately stop the car to shoot some pictures. My friend Johan, who was sitting next to me on the passenger seat, didn’t have an idea about what was going on. After I had pointed out the sundog, he reacted very enthousiast

Ik heb wel vaker een bijzon gefotografeerd, maar ik vond dit wel een erg mooi gedetailleerd exemplaar. Het leek alsof iemand een kleurrijke fakkel had ontstoken aan de hemel …

I have photographed a parhelion several times before, but I think this one was very beautiful and detailed. It looked as if someone lighted a colorful torch in the sky …

Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo … Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo

Skywatch Friday

27 Comments :, , , , , , , more...

Zoekt u iets?

Gebruik het zoekveld om de site te doorzoeken:

Nog niet gevonden wat u zocht? Schrijf een reactie bij een bericht of neem contact op via de e-mail!