Lichtlijnig

Tag: kening fan’e greide

Gelukkig, een grutto!

by on nov.11, 2017, under Fryslân, insecten, landschap, natuur, vogels

16 mei 2017 was een heugelijke dag. Op die dag had ik voor het eerst sinds eind januari zin om zelf weer eens een ritje met de auto te maken en ergens even wat frisse lucht op te snuiven …

Eigenlijk had ik maar één ding in gedachten: proberen een grutto – hier ook wel bekend als ‘de kening fan’e greide’ – te fotograferen. Daarom zette ik koers naar Soarremoarre. In deze kruidenrijke weilanden voelt de grutto zich nog altijd thuis …

De afgelopen jaren is het me steeds gelukt om hier wat foto’s van de grutto te maken. Naar mate de lente dit jaar vorderde, was me de voorgaande weken echter de angst bekropen dat de koning me dit jaar wel eens zou kunnen ontgaan …

Eenmaal ter plekke werd mijn geduld niet zo lang meer op de proef gesteld. Al vrij snel nadat ik de auto bij één van de bochten in de berm had gezet, verscheen de eerste grutto. Als een volleerd model paradeerde hij enige tijd voor me heen en weer …

In algemene zin gaat het slecht met de grutto. Een van de oorzaken daarvan is een tekort aan insecten waarmee de jongen gevoed kunnen worden. Daarvan is bij Soarremoarre geen sprake, getuige de onderstaande foto …

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , more...

Grutto’s met jongen

by on jun.08, 2014, under Fryslân, landschap, natuur, vogels

Terwijl ik afgelopen week weer eens een ritje maakte over de Sodumerdyk tussen Pean en Nes/Akkrum zag ik een grutto op een hek staan. Zodra ik de auto tot stilstand had gebracht en uitstapte om een paar foto’s te maken, begon deze prachtige weidevogel luidkeels alarmkreten te roepen …

Een stukje verderop in het weiland klonk meteen een tweede roep van een grutto die daar rondscharrelde …

Vrijwel meteen zag ik een paar jonge grutto’s tevoorschijn komen, die langs de slootkant op zoek waren naar voedsel …

De volwassen vogel plaatste zich meteen tussen mij en de jongen in en begon ze naar het midden van het weiland te drijven, weg bij die man daar aan de kant van de weg …

De eerste grutto was intussen opgestegen van zijn uitkijkpost op het hek. Nadat hij een paar maal luid roepend bij me langs was gevlogen, streek hij neer op een betonnen paal aan de andere kant van de weg …

Om de rust te laten terugkeren, ben ik op dat moment maar in de auto gestapt om mijn weg te vervolgen, ik had de buit tenslotte alweer binnen. 🙂

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , , , , , more...

De koning in zijn habitat

by on mei.26, 2014, under Fryslân, landschap, natuur, vogels

Het duurde lang voordat ik dit jaar de eerste grutto’s te zien kreeg, maar toen het eenmaal zo ver was, was het ook meteen goed raak en kreeg ik de kans om een aantal aardige foto’s te maken. Het begon met een grutto die bij het buurtschap Soarremoarre (spreek uit als: Swarre-mwarre) tussen Akkrum en Aldeboarn op een dampaal op wacht stond …

Nadat ik de auto had laten uitrollen, kreeg ik de kans om welgeteld twee foto’s van hem te maken. Daarna steeg hij op van zijn paal om vervolgens op luidruchtige wijze een paar maal een schijnaanval op me uit te voeren …

Al snel voegde zich een tweede grutto bij de luchtpatrouille. Het kon haast niet missen of dit koppel moest ergens in het lange, kruidenrijke gras een paar jongen hebben, bedacht ik me …

Ik besloot het tafereeltje rustig tegen de auto leunend een tijdje te aanschouwen. Na enige tijd streek één van de grutto’s niet zo gek ver bij me vandaan in het lange gras neer …

En zo stond ik ineens op betrekkelijk korte afstand oog in oog met de enige echte Kening fan’e Greide, oftewel de Koning van de Weide. Is hij niet prachtig …

Het wijfje streek een stuk verderop in het weiland neer. Te midden van het lange gras leek ze me ten afscheid nog even toe te wuiven …
Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , , , , more...

Ze zijn er nog wel …

by on jun.09, 2010, under landschap, vogels

Je moet ze alleen weten te vinden …

Vorige week schreef ik hier over het tekort aan weidevogels. Over het algemeen is het stil in de weilanden rondom Drachten, slechts hier en daar hoor je nog regelmatig de roep van de diverse weidevogels. Eén van de plekjes waar je nog verhoudingsgewijs veel weidevogels kunt zien en horen, is in de buurt van Nes …

Omdat het gisteren overdag met de buien meeviel, ben ik ’s middags in de auto gestapt om mijn zuidwestelijke rondje weer eens te rijden. Toen het zonnetje door het wolken heen begon te branden, heb ik de auto ten oosten van Nes op een mooi plekje in de berm gezet …

Terwijl ik post vatte tegen een hek, kon ik tussen het fluitekruid door meteen een eerste grutto die in het land rondscharrelde op de foto zetten. Zijn of haar kompaan koos meteen het luchtruim en vloog luid krijsend diverse keren over me heen …

Na verloop van tijd kreeg ik gezelschap van een collega-fotograaf en -blogger die zo ongeveer hetzelfde rondje reed, maar dan in tegengestelde richting. Nadat we even genoeglijk hadden bijgepraat over weidevogels, juffers en libellen, vervolgden we ieder onze weg …

Voor mij werd het een kort ritje, want al na een paar honder meter heb ik de auto opnieuw tussen het fluitekruid geparkeerd op een plekje waar links en rechts van de weg grutto’s te zien waren. Een van die prachtige vogels bleef geruime tijd voor me poseren op een dampaal, …

Zeg nu zelf, zoals hij daar staat is het toch echt “de kening fan’e greide” (de koning van de weide) …
Ook hier kozen een paar grutto’s het luchtruim om me te waarschuwen toch vooral niet te dichtbij te komen …

Morgen het vervolg, dan met mijn eerste grutto’s in volle vlucht.

17 Comments :, , , , , , , , more...

Grutto’s

by on apr.13, 2010, under vogels

Vanmiddag had ik het geluk om in het Weinterper Skar een boomklever voor de lens te krijgen. Gelijktijdig had ik echter de pech dat het niet lukte om in de wirwar van takken scherp te stellen op het juiste punt. Het is weliswaar nog net te zien dat het om een boomklever gaat, maar ik vond de foto’s niet goed genoeg om ze met de lezer te delen. Daarom neem ik jullie nog even mee terug naar mijn ritje van vorige week zaterdag …

Vlak voordat ik de eerste koeien in de wei zag staan, werd mijn aandacht getrokken door een grutto die parmantig als een echte “kening fan’e greide” (koning van de weide) aan de rand van een weiland stond …

Toen ik de auto met zorg had laten uitrollen in de smalle berm naast het smalle landweggetje, zag ik dat er iets verderop nog een grutto rondscharrelde. Ik houd het er maar op dat de eerste het mannetje was, die zijn vrouwtje in bescherming nam door tussen mij en haar in te blijven staan …

Van alle grutto’s in Noordwest-Europa schijnt 90 procent in Nederland te broeden, daarom is Nederland van groot belang voor de populatie. Door een complex aan factoren, waaronder de voortgaande verstedelijking en de intensieve landbouw, gaat het helaas nog altijd niet goed met grutto. Ik ken hier in de buurt nog maar enkele plekjes waar je ze regelmatig kunt zien …

Toen de grutto na verloop van tijd in de gaten kreeg dat ik geen kwade plannen had, gaf hij me een vriendelijk knipoogje en riep hij me een vriendelijke gruttogroet toe …

Nadat we nog even naar elkaar hadden gewuifd, hebben we na verloop van tijd ieder onze eigen weg vervolgd …

15 Comments :, more...

Zoekt u iets?

Gebruik het zoekveld om de site te doorzoeken:

Nog niet gevonden wat u zocht? Schrijf een reactie bij een bericht of neem contact op via de e-mail!