Lichtlijnig

Tag: heidehipper

Een reekalfje in het lange gras

by on jun.02, 2013, under dieren, natuur, Weinterper Skar

Toen ik afgelopen week hoorde van het reekalfje en de andere dieren die bij Westergeest het slachtoffer werden van de maaimachine, moest ik onwillekeurig terugdenken aan een gebeurtenis van precies zeven jaar geleden …

Op 2 juni 2006 besloot ik tijdens een fotokuier in het Weinterper Skar eerst even op zoek te gaan naar vlinders in een stuk hooiland, voordat ik naar mijn favoriete bankje bij de dobbe zou gaan …

Ik had nog maar enkele stappen in het lange gras gezet, toen ik plotseling vlak voor me in het gras een donkere schim zag liggen. Even verstijfde ik van schrik, omdat ik in eerste instantie dacht dat het een hond was. Dat bleek echter geenszins het geval te zijn, voor me lag een klein reekalfje …

Terwijl ik op veilige afstand wat foto’s maakte om het diertje niet verder te verontrusten, bleef het kwetsbare beestje roerloos liggen. Daarna ben ik geruisloos op mijn schreden teruggekeerd, zonder nog op zoek te gaan naar vlinders …

Op weg naar het bankje bij de dobbe liep ik een andere fotograaf tegen het lijf, die zich later zou ontpoppen als Heidehipper alias Geert van Geert Sines. Hij wist me gerust te stellen, het reekalfje zou ongetwijfeld later op de dag weer door zijn moeder worden opgepikt, aldus Geert …

Voor mij was het een onvergetelijk moment, dat op dezelfde hoogte staat als de eerste keer dat ik poollicht zag. 🙂

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , , more...

Voorjaarsweer

by on mrt.23, 2010, under vogels, weerbeeld, Weinterper Skar

Om te voorkomen dat later het beeld ontstaat dat dit een week met slecht weer was, heb ik besloten het verslag over ons Drentse weekendje maar even een paar dagen op te schorten. Vandaag was tenslotte al de derde mooie en lekkere voorjaarsdag op rij, en morgen schijnen we er nog één te krijgen. De foto’s van het buiencomplex dat zaterdag aan het eind van de middag over de Drentse akkers trok, bewaar ik voor later in de week. Waarschijnlijk passen ze dan weer wat beter in het weerbeeld …

Nadat we vanochtend samen toezicht hebben gehouden op het snoeien van de hazelaar, ben ik vanmiddag even in de auto gestapt voor een voorjaarsritje. Langs de Alde Ie zag ik een steltlopertje in het natte land scharrelen. Nadat ik de auto rustig had laten uitrollen en het raampje aan de rechterzijde naar beneden had laten zoeven, kreeg ik zicht op een fraai kontje. Terwijl de tureluur – want dat is het, lijkt me – driftig zoekend en in het water happend langzaam bij me vandaan liep, kon ik nog een paar foto’s van hem maken …

Een half uurtje later liep ik onderweg naar de dobbe in het Weinterper Skar Heidehipper tegen het lijf. Nadat we weer even hadden zitten bijpraten op het bankje, hebben we even wat rondgestruind op zoek naar objecten voor onze camera’s …

Daarbij wees Heidehipper me op de eitjes die hij hier enige tijd geleden ontdekte. Ze zijn als een kostbaar kleinood om een takje gewikkeld. Omdat we hier allebei regelmatig komen, kunnen we nu allebei proberen in de gaten te houden wat er t.z.t. uit tevoorschijn zal komen …

Om te laten zien dat het echt mooi voorjaarsweer is nog een paar frisgroene blaadjes …

18 Comments :, , , , , , more...

Kramsvogels

by on dec.29, 2009, under ijs, vogels, Weinterper Skar

De vermoeidheid als gevolg van de sneeuwkuiers is na een aantal dagen van relatieve rust weer uit mijn lijf verdwenen, en dus werd het weer tijd voor een winters fotokuiertje. Terwijl ik de auto in de berm van de Nije Heawei parkeerde, werd ik opgewacht door een oude bekende: Heidehipper zou ook net beginnen aan een loopje door het Weinterper Skar. En dus werd het een gezamenlijke kuier.

Koning Winter leek de ruimschoots buiten zijn oevers getreden slenk aan de noordkant van de weg te hebben veranderd in een mooi ijsbaantje …

Nadat we een paar plaatjes hadden geschoten van het nog fragiele ijsvloertje, liepen we genoeglijk pratend in de richting van de dobbe. Ook die lag er winters bij. Aan de zuidkant van het water, waar de zon in deze tijd van het jaar niets te vertellen heeft, lag nog een dikke en harde laag sneeuw …

Er ligt weliswaar een laagje ijs op de dobbe, maar dat is bepaald geen uitnodigend ijsvloertje. Het is allemaal kwalster, ook wel sneeuwijs genoemd. Daar trap je met je schaatsen meteen doorheen.  Het “E-woord” is de laatste dagen weliswaar al een paar maal gevallen in de reacties op dit weblog – nota bene door een Groninger ditmaal – maar hoewel er mogelijk matige tot strenge vorst in het vooruitzicht ligt, ziet het er voor de schaatsters nog bepaald niet goed uit, want er is opnieuw sneeuw op komst, en dat is niet best voor het ijs …

Terwijl we rondscharrelden aan de zuidkant van de dobbe, wees Heidehipper me op een aantal vogels die op hun beurt aan de noordoostelijke kant van de dobbe rondscharrelden …

“Als wij nou eens even op het bankje gaan zitten om wat bij te praten,” zo redeneerde Heidehipper, “dan heb je kans dat die kramsvogels (fjildlysters in het Fries) straks onze kant wel wat meer opkomen …”
Zo gezegd zo gedaan. Het plastic tasje dat ik altijd bij me heb, kwam goed van pas op het berijpte bankje …

Terwijl we een tijdje genoeglijk zaten bij te praten, passeerden er nog een paar glanskopjes en een groepje staartmeesjes, maar even op een gunstig plekje poseren was er niet bij. Ook de kramsvogels hadden helaas geen zin om dichterbij te komen, zodat ons uiteindelijk niets anders restte dan de verstijvende ledematen maar weer in beweging te brengen. Het bankje heeft zijn dienst weer bewezen …

Bijna terug bij de weg heb ik nog een tegenlichtopname gemaakt van het landijs op en rond de slenk …

Nadat we elkaar een goede jaarwisseling hadden gewenst, ging Heidehipper op zoek naar een tegenlichtopname aan de zuidkant van It Skar. Ik vond het welletjes en stapte in de auto. Vanavond wacht er ijs en weder dienende nog ’n fotoklusje …

7 Comments :, , , , , , , more...

Kleurloos

by on nov.14, 2009, under Weinterper Skar, zonsondergang

Toen de lucht in de loop van de dag openbrak en het zonnetje de intocht van Sinterklaas alom in den lande wat kon opfleuren, leek het mij een goed plan om aan het eind van de middag even ergens een fotokuiertje te maken. Wie weet, misschien zou er nog een mooie zonsondergang te kieken zijn …

Even twijfelde ik of naar De Leijen zou gaan, of naar het Weinterper Skar. Het werd het laatste, want ik had wel zin om weer eens een kijkje bij het meest zuidelijke vennetje te nemen. Toen ik de auto rond vier uur parkeerde aan de Nije Heawei, stond daar een bekende auto. Heidehipper was dus ook op pad, nu was het alleen even de vraag of hij aan de noordkant zou zijn, bij de dobbe, of dat hij aan de zuidkant zou rondzwerven. Ik besloot hoe dan ook mijn plan niet te veranderen en naar het zuidelijke vennetje te lopen. Daarbij passeerde ik eerst een van de andere vennetjes …

Terwijl ik mijn weg vervolgde langs het omgekapte bosje, hield ik de westelijke lucht in de gaten. Veel kleur kwam er niet tevoorschijn, maar de weinige bomen die er zijn blijven staan, staken in silhouet toch wel mooi af tegen de lucht …

Niet veel later tekende Heidehipper’s silhouet zich af aan de oever van het zuidelijke ven. Na deze grijs en nat verlopen week, hadden we blijkbaar allebei het plan opgevat om de week hier op kleurrijke af te sluiten. Helaas waren we getuige van een wat bleke en kleurloze zonsondergang, maar we hadden in elk geval weer even de zon op onze bol gehad en wat frisse lucht opgesnoven. En met het uitwisselen van de laatste ditjes en datjes werd het toch nog gezellig daar aan de waterkant … 🙂

17 Comments :, , , , , , more...

Andere heidehippers

by on apr.25, 2009, under Merskenheide, natuur, vogels

Ik zit even in een dipje, en omdat ik geen zin heb om daar op dit moment over uit te wijden, neem ik jullie even mee terug naar een ontmoeting, die ik vorige week zaterdag op de Merskenheide had.

Omdat we regelmatig in dezelfde gebieden vertoeven om foto’s te maken, loop ik tijdens mijn fotokuiertjes zo af en toe Heidehipper eens tegen het lijf. Vorige week zaterdag trof ik bij het vennetje bij de Merskenheide ineens twee heel andere heidehippers. Dat wil zeggen, voor zover mijn kennis rijkt, denk ik dat het heidehippers waren. Ze gaven me net voldoende tijd om één foto te maken, daarna verdwenen ze wiekslags uit beeld …

heidehippers - tapuiten

Heidehipper is de Friese naam voor tapuit, een zangvogel uit de lijsterfamilie.

In ons land broedt de tapuit vooral op de Waddeneilanden en in de duinen aan de Hollandse kust. In het binnenland komt de tapuit in kleine aantallen voor in droge heidevelden en op zandverstuivingen op de Veluwe, in Drenthe en Zuidoost-Friesland. Vooral in het Aekingerzand bij Appelscha schijnt de tapuit opvallend talrijk te zijn. Tapuiten broeden vooral in konijnenholen. Het aantal broedparen is de laatste twintig jaar sterk achteruitgegaan. In 1973-1977 werd het aantal broedparen in Nederland geschat op 1400 – 1600 paren jaarlijks. In 2005 werd het aantal broedparen geschat op 240 – 300.

12 Comments :, , more...

Zoekt u iets?

Gebruik het zoekveld om de site te doorzoeken:

Nog niet gevonden wat u zocht? Schrijf een reactie bij een bericht of neem contact op via de e-mail!