Lichtlijnig

Tag: geau

Opvliegende ganzen

by on apr.15, 2015, under Fryslân, Jan Durkspolder, landschap, natuur, vogels

Ik zat net in alle rust lekker in het zonnetje op het bankje aan de Geau in de Jan Durkspolder …

Plotseling hoorde ik achter me een enorm geraas en gesnater van vele honderden opvliegende ganzen …

De winter – voor zover daar al sprake van was – ligt dan wel achter ons, van de ganzen zijn we zo te zien nog lang niet af …

Enkele ogenblikken later was de rust teruggekeerd, zodat ik me weer ongestoord in het zonnetje kon koesteren …
Leave a Comment :, , , , , , , , more...

Wit en zwart in de polder

by on nov.22, 2014, under Fryslân, Jan Durkspolder, landschap, natuur, vogels

Eigenlijk had ik me donderdagmiddag voorgenomen om even een fotokuiertje te maken naar de vogelkijkhut aan de zuidelijk plas in de Jan Durkspolder, maar daar kwam ik niet aan toe. Terwijl ik over de Geau in de richting van de vogelkijkhut reed, zag ik een grote zilverreiger aan de rand van de plas neerstrijken …

Nadat ik de auto in de berm had laten uitrollen, zag ik hoe de grote witte vogel op gracieuze wijze tussen de beplanting door schreed …

Een stukje verderop stonden twee aalscholvers op een paar paaltjes. Met gespreide vleugels trachtten ze hun veren te drogen …

En zo had ik – zonder dat ik er al teveel voor hoefde te doen – ineens een mooi zicht over de zuidelijke plas in de Jan Durkspolder met een grote zilverreiger en twee aalscholvers. De windmotor aan de andere kant van de plas maakte het beeld compleet …
Leave a Comment :, , , , , , , , , , more...

Zoekt u iets?

Gebruik het zoekveld om de site te doorzoeken:

Nog niet gevonden wat u zocht? Schrijf een reactie bij een bericht of neem contact op via de e-mail!