Lichtlijnig

Tag: gaswinlocatie

De ooievaar, bijna vliegklaar

by on jul.17, 2014, under Fryslân, landschap, natuur, vogels

Op 2 april liet ik hier zien hoe het ervoor stond met de bouw van een nieuw ooievaarsnest in de boomwal rond de gaswinlocatie bij Earnewâld, nadat daar eerder in het jaar een aantal ooievaarsnesten uit veiligheidsoverwegingen waren verwijderd …

Omdat de weg naar de gaswinlocatie een tijdlang was afgesloten, ben ik de ooievaars enige tijd uit het oog verloren. Nu de werkzaamheden achter de rug zijn werd het de hoogste tijd om weer eens te kijken wat de stand van zaken is in het boomnest …

Wel het staat er goed voor. Er zitten drie mooie, al flink gegroeide ooievaars in het nest, waarvan er twee om een volgende maaltijd leken te schreeuwen. Pa en ma zullen het er druk mee hebben om hun kroost van voedsel te voorzien, ze waren dan ook in geen velden of wegen te zien …

Terwijl ik daar zat, heb ik ze niet op vliegoefeningen kunnen betrappen, maar aangezien de snavels al mooi rood beginnen te kleuren, zullen deze jongen binnenkort hun eerste vlucht wel haast gaan maken, lijkt me …

Ook bij de andere nesten die vanaf de weg zichtbaar zijn, ziet het er goed uit. Voor zover ik heb kunnen zien, zitten er in alle nesten twee of drie al flink uit de kluiten gewassen jongen.

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , more...

Dwarse ooievaars

by on apr.03, 2014, under bouwwerken, landschap, natuur, vogels

Niet alle ooievaars zijn na het verwijderen van hun nesten eind februari meteen op zoek gegaan naar een nieuw plekje om ergens rondom de gaswinlocatie bij Earnewâld een nieuw nest te bouwen …

Op 10 maart zaten verschillende dakloze ooievaars nog steeds wat verdwaasd om zich heen te kijken op de van lampen ontdane lichtmasten en de lantaarnpalen binnen de omheining van de gaswinlocatie …

Toen ik er een week later weer eens langs reed, zag ik dat twee van de ooievaars net waren begonnen met de bouw van een nieuw nest boven één van de gasinstallaties. Daar zou men bij Gasbedrijf Vermillion vast niet blij mee zijn, bedacht ik me glimlachend …

Terwijl ze eendrachtig samenwerkten om een tak op de juiste plek te krijgen, straalde dit onverschrokken koppel iets uit van “de aanhouder wint, dit was onze plek en het blijft onze plek …”

Benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot de illegale nestbouw op de gaswinlocatie, ben ik drie dagen later – we schrijven dan 20 maart – weer eens naar Earnewâld gereden. Oei, dat was een lelijke tegenvaller voor het ooievaarspaar, hun nest in aanbouw was weggehaald en er waren stalen pennen met wapperende lintjes op de installatie gezet, zodat verder bouwen niet mogelijk leek …

Ruim een week later ontdekte ik op vrijdag 28 maart dat Vermillion intussen nog verdergaande maatregelen had getroffen om de nestbouw te verhinderen: er was een puntdak boven de installatie gebouwd …

Het ooievaarspaartje hield echter nog steeds stand. Luid klepperend zaten ze naast elkaar op de nok van het puntdak … Nou ja, ze waren in elk geval niet meer dakloos …

Verbeeld ik het me, of hoor ik links en rechts al eens iemand verzuchten “Och, wat sneu … wat zielig …”?
Wel, dat valt reuze mee, het is voornamelijk dom en dwars gedrag dat hier tentoongespreid wordt. Hemelsbreed amper 100 meter ten westen van het puntdak waar ze hier op zaten, stond nog een prachtig nieuw paalnest leeg …

En ook pakweg 200-300 meter naar het zuiden staat nog een ongebruikt paalnest. Kortom: het is een kwestie van keuzes maken …

Als het weer het toelaat, en daar ziet het wel naar uit, dan hoop ik hier zaterdag een fotokuiertje te maken met kleinzoon Tijmen. Eens zien wat we dan weer aantreffen … 🙂

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , more...

Ooievaarsnest in ontwikkeling

by on apr.02, 2014, under natuur, vogels

Het wordt tijd om weer eens bij te praten over de ooievaars bij de gaswinlocatie aan de Bolleman-van der Veenweg bij Earnewâld. Nadat op 20 februari de grote nesten boven de gaswininstallaties waren verwijderd, nam één van de ooievaarskoppels ruim een week later het fundament van een nieuw boomnest in de boomsingel rond de gaswinlocatie in gebruik …

Toen ik er enige dagen later weer langs kwam, begon het nieuwe ooievaarsnest al aardig gestalte te krijgen. Na ettelijke vlieguren waren er heel wat takken en takjes bijeen gezocht, die vervolgens werden verweven met het fundament van het nest …

Vijf dagen later was duidelijk te zien, dat het nest weer verder was aangevuld met een nieuwe laag, die bestond uit nog wat dunnere takken en twijgjes. Het hardwerkende koppel was wel bereid om even deftig voor me te poseren …

Toen ik twee dagen later weer even op het parkeerterreintje stond, was ik er getuige van dat één van de ooievaars weer met een takje op het nest neerstreek …

Vrijwel meteen nadat het bovenstaande takje was weggewerkt in het nest, steeg de vogel weer op om nieuwe voorraad te halen of om tussendoor eerst even ergens te foerageren …

Een half uurtje klonk er een heftig geklepper bij het ooievaarsnest, zo te zien begon het koppeltje in de stemming te komen om aan hun nageslacht te gaan werken …

Intussen leek het nest de voltooiïng te naderen, de volgende dag zag ik dat er zacht voeringsmateriaal werd aangevoerd, dat aan de lange rode snavel van de ooievaar was gespietst om het te kunnen vervoeren …

Op 28 maart trof ik het ooievaarskoppel opnieuw luid klepperend in een zeer dartele bui aan. Je zou toch zeggen dat hier over enige tijd wel een paar zwarte snavels boven het nest uit zullen steken. Rond half mei maar eens weer kijken hoe het ervoor staat …

Intussen hebben nog niet alle ooievaars een nieuw stekkie gevonden, er zijn een paar volhouders bij die blijven proberen om te nestelen waar het niet mag. Daarover morgen meer …

Leave a Comment :, , , , , , , , , , more...

Skywatch Friday 285

by on jan.31, 2014, under Fryslân, landschap, Skywatch Friday

Gisteren hadden we hier ’n prachtige winterdag met een maximumtemperatuur rond ’t vriespunt en de zon deed lekker mee …

Yesterday we had a beautiful winter day with a maximum temperature around freezing and the sun went along nicely …

Terwijl ik over het Friese platteland reed, stegen er een paar grote groepen ganzen op uit een weiland …

During a ride at the Frisian countryside , a few large groups of geese took off from one of the meadows …

Sinds een paar weken staat er weer een grote boortoren tussen Garyp en Oudega (Sm.) …

Since a few weeks there is a large drilling tower -I think it’s called a derrick in English- between 2 small villages …


Het gaat om een bestaande gaswinlocatie, waar nu een nieuwe put wordt geslagen om meer gas omhoog te halen …

It’s an existing location for gas extraction, where a new well is created to pick up more gas …
Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo ...

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – … Enjoy your weekend!


Leave a Comment :, , , , , , , , , , , more...

Skywatch Friday 246

by on apr.19, 2013, under Fryslân, landschap, natuur, Skywatch Friday, vogels

Vandaag begin ik mijn Skywatch logje eens met een foto van een hek …

Today I start my Skywatch post with a photo of a fence …

Achter het hek zit een ooievaar op een metershoog nest …

Behind the fence there’s a stork on a meters high nest …

Bovenop het hek zit prikkeldraad …

On top of the fence there is barbed wire …

Deze ooievaars hebben hun nesten binnen de omheining van een gaswinlocatie …

These storks have their nests within the fence of a location where gas is extracted from the ground …

Gelukkig kunnen ze vliegend alle kanten op, nu eens komt er een ooievaar …

Fortunately they can fly where ever they want, you can see storks coming …

Dan weer vertrekt er een ooievaar op zoek naar voedsel …

And you can see them leave to look for food …

Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo ...

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – … Enjoy your weekend!

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , more...

Zoekt u iets?

Gebruik het zoekveld om de site te doorzoeken:

Nog niet gevonden wat u zocht? Schrijf een reactie bij een bericht of neem contact op via de e-mail!