Lichtlijnig

Tag: earrebarre

Skywatch Friday 419

by on apr.13, 2018, under Fryslân, landschap, natuur, Skywatch Friday, vogels

De lucht was goeddeels grijs deze week zonder dat er veel tekening in de bewolking zat. Er restte me weinig anders dan de camera maar eens omhoog te richten in de buurt van een ooievaarsnest bij Earnewâld

The sky was mostly gray this week without a lot of drawing in the clouds. There was little else to do but to turn the camera up close to a stork’s nest near Earnewâld

Vrijwel alle nesten rondom Earnewâld worden momenteel weer bewoond …

Almost all nests around Earnewâld are currently being inhabited again …

De komende weken zullen de ouders beurtelings op het nest blijven om te broeden op de eieren …

In the coming weeks the parents will alternately stay on the nest to breed on the eggs …

De eieren zullen na 33-34 dagen uitkomen. Daarna voeden de ouders gezamenlijk hun jongen gedurende ongeveer twee maanden op het nest …

The eggs will come out after 33-34 days. Then the parents will feed their youngsters for about two months on the nest together …

Ook als de jongen na ca. 2 maanden zijn uitgevlogen, worden ze nog 7 tot 20 dagen gevoed door de ouders …

Even if the youngsters have left the nest after about 2 months, they are fed by the parents for another 7 to 20 days …

Voordat het zo ver is, hebben de ouders alweer vele vlieguren gemaakt en honderden kilometers afgelegd om voedsel te vergaren …

Before it is so far, the parents have already made many flying hours and traveled hundreds of kilometers to collect food …

Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – … Enjoy your weekend!

Leave a Comment :, , , , , , , , , more...

Ooievaars zij aan zij

by on mrt.29, 2018, under ditjes & datjes

Het was blijkbaar steltlopersdag vorige week woensdag, want niet ver van de grote zilverreiger en de ganzen probeerden even later voor het oog van de camera een paar ooievaars hun kostje bijeen te scharrelen …

Nu eens ieder apart, dan weer even zij aan zij en netjes in de pas, speurden ze het land af …

Ik hoopte dat één van de ooievaars een kikker of een mol zou vangen, maar dat zat er op dat moment niet in …

Leave a Comment :, , , , , , , , , more...

Op het nest

by on jun.08, 2016, under natuur, vogels

Vorige week donderdag heb ik weer eens een tijdje naar één van de vele ooievaarsnesten in de buurt van Earnewâld zitten kijken. Deze foto vormt de inleiding tot de rest van de serie, die morgen volgt …
Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , more...

Ooievaars in ’t Weinterper Skar

by on mei.24, 2016, under landschap, natuur, vogels, Weinterper Skar

Met alle kikkers en andere smakelijke beestjes die zich in en rond de poelen en vennetjes in het Weinterper Skar ophouden, is het ook een gebied waar de earrebarre (spreek uit als: jerrebarre) prima gedijt. Kijkend naar de onderstaande foto, zal meteen duidelijk zijn, dat earrebarre het Friese woord is voor ooievaar

Het gebeurt dan ook regelmatig dat je hier een ooievaar parmantig door één van de kruidenrijke veldjes rond kunt zien stappen …

Vaak blijft het niet bij één of twee exemplaren …

Ooievaars lijken regelmatig van heinde en verre bijeen te komen in het Weinterper Skar om te foerageren …

Voor de middagpauze trekken ze zich dan graag gezamenlijk in alle rust terug op een weiland bij het Koningsdiep vlak ten noorden van het Weinterper Skar. Daar telde ik op 9 mei 19 stuks lekker in het voorjaarszonnetje bijeen. Maar of zo’n bespoten weiland nou verder ook zo’n goed plekje is … ik denk toch dat ze in It Skar beter af zijn …
Leave a Comment :, , , , , , , , , , , more...

In earrebarre bij Earnewâld

by on jan.27, 2016, under Fryslân, landschap, natuur, vogels

Subtitel: Een ooievaar bij Eernewoude


Stadich komt der in ein oan de foto’s dy’t ik ferline wike makke haw fan it besnijde Fryske lânskip …

Langzaam maar zeker komt er een eind aan de foto’s die ik vorige week heb gemaakt van het besneeuwde Friese landschap …

By Earnewâld skarrele in earrebarre syn kostje by elkoar tusken de lêste restanten fan de snie …

Bij Eernewoude scharrelde een ooievaar zijn kostje bij elkaar tussen de laatste restanten van de sneeuw …

Nei dizze proastich omstappende earrebarre sjend, krij ik no dochs wol langst nei de maitiid. En dy earrebarre net minder, tink ik …

Kijkend naar deze parmantig rondstappende ooievaar, begin ik nu toch wel te verlangen naar het voorjaar. En die ooievaar niet minder, denk ik …
Leave a Comment :, , , , , , , , , more...

Zoekt u iets?

Gebruik het zoekveld om de site te doorzoeken:

Nog niet gevonden wat u zocht? Schrijf een reactie bij een bericht of neem contact op via de e-mail!