Lichtlijnig

Tag: christmas

Kerstdinsdag 2017

by on dec.26, 2017, under ditjes & datjes

Ook op de kerstdinsdag presenteer ik nog eens een stukje huisvlijt van de afdeling groene vingers. Ter verhoging van de sfeer heb ik voor de gelegenheid de kaarsen ontstoken …

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , more...

Kerstmaandag 2017

by on dec.25, 2017, under ditjes & datjes

De decoraties in huize Afanja zijn ook dit jaar weer gemaakt door Aafje …

Leave a Comment :, , , , , , , , , , more...

Noflike Krystdagen

by on dec.24, 2015, under ditjes & datjes


Wy winskje jimme allegear Noflike Krystdagen

Wij wensen jullie allemaal Gezellige Kerstdagen

We wish you all a Merry Christmas

Leave a Comment :, , , , , , , , , , more...

Noflike Krystdagen

by on dec.25, 2014, under ditjes & datjesNoflike Krystdagen – Gezellige Kerstdagen – Merry ChristmasLeave a Comment :, , , , , , , , , more...

Skywatch Friday 229

by on dec.21, 2012, under bouwwerken, Fryslân, landschap, Skywatch Friday

Normaal gesproken ziet de fietsbrug ‘de Slinger’ (kaartje Google Maps) in Drachten er zo uit…

Normally the bicycle bridge called ‘the Garland’ (Google Maps) in Drachten looks like this

In de laatste weken van het jaar wordt hij elk jaar omgetoverd tot een enorme kerstboom …

During the last weeks of the year it’s always changed into a giant Christmas tree

Groen of wit, ik wens jullie hoe dan ook gezellige Kerstdagen …

Green or white, I wish all of you a Merry Christmas …

Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo ...

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – … Enjoy your weekend!

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , more...

Zoekt u iets?

Gebruik het zoekveld om de site te doorzoeken:

Nog niet gevonden wat u zocht? Schrijf een reactie bij een bericht of neem contact op via de e-mail!