Lichtlijnig

Tag: bypass

Tweemaal door de tunnel

by on jul.15, 2015, under bouwwerken, Fryslân, landschap, mensen

Nadat er vorige week een eerste laag asfalt in de Peelrugtunnel was gelegd, was ik er niet meer geweest, en dus was het gisteren de hoogste tijd om daar weer eens een kijkje te nemen. Toen ik de bouwlocatie zoals gebruikelijk vanaf de oostkant naderde, was meteen duidelijk dat er weer heel wat was veranderd. Om te beginnen was de bypass rond de bouwplaats al gedeeltelijk verwijderd …

Blijkbaar had men de tunnel zonder mijn medeweten in gebruik genomen. Nu het niet meer mogelijk was om om de bouwplaats heen te rijden, restte me dus maar één optie: gas geven en linea recta voor het eerst door de tunnel heen rijden …

Ook aan de westkant van de tunnel was de bypass intussen afgesloten en al deels verwijderd …

Nadat ik de auto op het vertrouwde plekje in de berm had gezet, heb ik de rijbaan voor auto’s en het fietspad eens even aan een nadere inspectie onderworpen. De puntjes moeten nog op de spreekwoordelijk i worden gezet, maar het ziet er alweer heel anders uit …

Op de bouwplaats was het nog steeds een komen en gaan van trucks over het nieuwe traject van de N381 in wording. Er wordt nog steeds materiaal aan- en afgevoerd t.b.v. de verschillende bouwlocaties ten noorden en ten zuiden van de Peelrug, en vanaf de bouwplaats bij de Peelrugtunnel wordt de laatste overtollige aarde afgevoerd …

Natuurlijk heb ik nog even een kijkje op het tunneldek genomen. Het kon nu nog tenslotte, zodra de bypass helemaal is opgeruimd en de omringende sloten weer zijn uitgegraven, zal ik er wel niet meer kunnen komen. Nu kon ik nog mooi even bekijken hoe de taluds worden afgewerkt met een rupskraan …

De berm langs het fietspad, die het voor dieren straks mogelijk moet maken om de nieuwe N381 veilig te kunnen kruisen, werd nog even netjes aangeharkt door één van de noeste werkers …

Nadat ik via de restanten van de bypass bij de oostkant van de tunnel was aangekomen en her en der nog even een praatje had gemaakt, ben ik over het fietspad door de tunnel weer teruggekeerd naar de auto …

Nog even de laatste loodjes, dan kunnen al die noeste arbeiders (m/v) de bouwplaats vrijdag met een gerust gevoel achter zich laten om te genieten van een welverdiende vakantie. Prettige vakantie!
Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , , , , more...

Drijvers voor de bypass

by on nov.25, 2014, under bouwwerken, Fryslân, landschap

Het water dat door de Tjonger stroomt, is onder andere kwel- en regenwater, dat afkomstig is van het Drents plateau. De Tjonger is in het eind van de 18e eeuw gekanaliseerd ten behoeve van de scheepvaart voor de afvoer van turf uit zuidoost Fryslân …

Om de waterafvoer ter hoogte van Sluis I ook bij hoge waterstanden te garanderen, is aan de zuidkant van de sluis een bypass met een stuw aangelegd …

Om te voorkomen dat het recreatieve scheepvaartverkeer vanuit oostelijke richting de bypass met de stuw in vaart, wordt de bypass aan die kant afgesloten door een aantal gele drijvers …
Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , more...

Bypass in de Tjonger

by on jan.09, 2013, under Fryslân, landschap, weerbeeld

Vandaag was het behalve grijs ook nog eens flink nat, er is hier vanmorgen zo’n 10 mm regen gevallen. En het was al zo’n natte boel … Al dat water moet natuurlijk ook weer worden afgevoerd. Dat gebeurt onder andere door het gekanaliseerde riviertje de Tjonger …

Gistermorgen ben ik even naar de Eerste Tjongersluis bij Nieuwehorne gereden (kaartje Google Maps). Vlakbij de sluis is een parkeerplaatsje en daar vandaan loopt er een fietspad over het sluiscomplex naar de zuidelijke oever van de Tjonger. Ik heb die oversteek even gemaakt om wat foto’s te maken van het bruisende water bij de stuw in de bypass die om de sluis heen loopt …

Het water dat door de Tjonger stroomt, is onder andere kwel- en regenwater, dat afkomstig is van het Drents plateau. De Tjonger is in het eind van de 18e eeuw gekanaliseerd ten behoeve van de scheepvaart voor de afvoer van turf uit zuidoost Fryslân …

Eenmaal aan de zuidkant aangekomen heet het riviertje ineens niet meer de Tjonger, maar de Kuinder. De Tjonger vormt namelijk een taalgrens: ten noorden van de rivier is het Fries de belangrijkste voertaal, aan de zuidkant ligt het Stellingwerfse taalgebied, met een heel andere tongval en woordenschat. Dat is ook de reden dat er twee namen voor hetzelfde riviertje zijn: elk taalgebied heeft zijn eigen naam …

Tegenwoordig maken de Tjonger en de Opsterlandse Compagnonsvaart deel uit van de Turfroute. De Turfroute volgt een netwerk van vaarwegen dat vanaf de 16e eeuw werd aangelegd om de turf te kunnen afvoeren. Toen de vervening ophield raakten deze waterwegen in verval. In de zeventiger jaren werden de kanalen bevaarbaar gemaakt voor de pleziervaart. In de Tjonger liggen drie sluizen: Sluis I, II en III. Bij deze sluizen staan pompen om bij lage waterstand gebiedseigen water terug te pompen ten behoeve van de recreatievaart …

Komend vanuit westelijke richting is het voor de recreatievaart zaak om bij Sluis I bij Nieuwehorne links aan te houden, want anders wacht in de bypass een aanvaring met de stuw. Maar gelukkig spreekt een bord op de rechteroever voor zichzelf …

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , , more...

Weerbeeld december 2011

by on jan.09, 2012, under ditjes & datjes

Zo, de kerstvakantie is voorbij, Aafje is weer aan het werk, en dus kan ook hier het leven zijn normale ritme weer hernemen. Laat ik eens beginnen met een korte terugblik op het weer in december. Eigenlijk kan ik daar snel klaar mee zijn: december was zacht, nat en somber. Ik heb in december slechts 4 zonnige dagen kunnen noteren. Op één van die dagen heb ik op 12 december een prachtige fotokuier gemaakt naar de nieuwe uitkijktoren “Romsicht” in de Jan Durkspolder …

Op verreweg de meeste dagen was het grijs en triest in december. Dat wil echter geenszins zeggen dat het koud was, integendeel: in ons tuintje ben ik uitgekomen op een gemiddelde temperatuur van 5,5 ºC. Daarmee is december ruim twee graden warmer dan het langjarig gemiddelde over de periode 1971-2000. Bij het KNMI in De Bilt lag de temperatuur zelfs 2,5 graden hoger dan het langjarig gemiddelde …

Normaal telt december hier gemiddeld ca. 12 vorstdagen (minimumtemperatuur lager dan 0,0 °C). In 2011 heb ik in december slechts 2 vorstdagen kunnen noteren, omdat het alleen op 10 en 19 december even heel licht heeft gevroren. Over ijsdagen (maximumtemperatuur lager dan 0,0 °C) hoeven we het niet eens te hebben. Normaal zijn dat er gemiddeld 3 in december, ditmaal hebben ze zich niet voorgedaan. Van ijsvorming was dan ook geen sprake, het water kon rustig blijven stromen. Nou ja, rustig … Bij één van de sluizen in de Tjonger zocht het water zich op 17 december al wild kolkend een weg door de bypass van de sluis …

Na een kurkdroge novembermaand, waarin in ons tuintje slechts een schamele 4 mm regen viel en waarin de scheepvaart problemen kreeg als gevolg van de lage waterstand, werd in december de basis gelegd voor het extreem hoge water in het noorden van het land in de eerste week van 2012. In december viel in ons tuintje 154 mm regen, tegen normaal ca. 74 mm …

Geen wonder dus dat het water kolkend zijn weg stroomafwaarts zocht …

Ik sluit af met een foto van de zonsondergang van 17 december bij de Leijen. Deze foto heeft alles in zich om december te verbeelden: een beetje zon, veel donkere wolken en als we nog even zouden kunnen wachten weer een dikke regenbui …

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , , , , more...

Zoekt u iets?

Gebruik het zoekveld om de site te doorzoeken:

Nog niet gevonden wat u zocht? Schrijf een reactie bij een bericht of neem contact op via de e-mail!